Nabízené služby:

  • Zpracování zahradní studie a odborné poradenství, pokud se zahradu rozhodnete realizovat sami. 
  • Zpracování kompletní projektové dokumentace pro realizaci zahrady realizační firmou.
  • Návrh květinových výsadeb v zahradě.
  • Pomoc s výběrem dodavatelů, ať už realizační firmy nebo dodavatele sortimentu.
  • Dozor při realizaci Vaší zahrady.
  • Poradenství s následnou péčí o zahradu.
  • Pomoc s údržbou Vaší zahrady.

Pro řešení složitějších stavebních prvků v zahradě spolupracuji s autorizovanými architekty. 

A jak takový návrh zahrady vypadá? Tvoří jej zahradně-architektonické řešení, včetně skic či vizualizací návrhu, fotogalerie navrhovaných rostlin a technická část projektu - osazovací plány, vytyčovací plány, plán údržby, příp. další nezbytná dokumentace. Na základě dodaných podkladů jste si schopni zahradu založit sami nebo s realizační firmou. Zpracování návrhu trvá většinou dva měsíce, případně dle domluvy. U náročnějších projektů může trvat déle. 

Cena zahradního návrhu je vždy individuální. Závisí na velikosti zahrady, modelaci terénu, složitosti zadání apod. Nezávaznou cenovou nabídku klientovi většinou zasílám až po návštěvě zahrady, v rámci které spolu projednáme náročnost projektu a Vaše požadavky na zahradu a práci projektanta. Pokud jste schopni dodat pro zpracování nabídky potřebnou dokumentaci (zaměření pozemku, dostatečnou fotodokumentaci apod.) elektronicky, je možné zpracovat cenovou nabídku bez návštěvy místa a vše důležité můžeme projednat telefonicky či e-mailem.

Cena konzultací a poradenství je stanovena hodinovou sazbou dle typu konzultace. Tato hodinová sazba může být navýšená o vzniklé cestovní náklady.