Zahrada pro včely

Zahrada se nachází v městské čtvrti Střekov v Ústí nad Labem. Je situovaná mezi vilkami. Ze zahrady za domem je výhled na blízké kopce, ale také sídliště. V zahradě jsou dvě vzrostlé lípy, které bylo potřeba do návrhu zakomponovat. Projektové zadání znělo jednoznačně. Navrhnout zahradu, která by nabízela pastvu včelam po co nejdelší část roku. Pro klienty je také důležité odclonit sousedící mateřskou školku a v předzahrádce ponechat dostatečný prostor pro případ, že by se sem někdy vrátila vinárna, která v domě kdysi bývala. 

Centrální část zahrady za domem tvoří oválný trávník, který je ohraničen výsadbou opadavých kvetoucích stromů a volně rostoucích kvetoucích medonosných keřů v kombinaci se smrky, které by postupem let mohly zakrýt výhled na blízké panelové domy a hlavně zajistit na zahradě dostatek soukromí. Stromy a keře jsou doplněny výsadbou trvalek a cibulovin.

V domě sídlí Ústecká nadace, která  má v půdních prostorách kanceláře. Ve zbývajících patrech budou bytové jednotky. Proto jsou v zahradě navrženy dvě samostatná posezení, aby v ní měli všichni návštěvníci dostatek soukromí. Předzahrádka je co nejvíce odcloněna od silnice a trolejbusové zastávky, která je přímo před domem. Jsou v ní navrženy kvetoucí keře a vícekmenná okrasná jabloň s podsadbou půdopokryvných trvalek.

V současné době prochází dům celkovou rekonstrukcí. Po jejím ukončení přijde na řadu realizace zahrady.