Zahrada u prvorepublikové vily v Opavě

Zadáním klienta bylo vyřešit prostor zahrady jako celek (půdorys včetně osázení) a do návrhu osázení zakomponovat stávající dřeviny, keře a květiny, které již měli majitelé zahrady k dispozici. 

Návrh zahrady respektuje původní centrální prvky zahrady - jezírko a altán a také přání klientů co nejvíce pohledově odclonit zahradu od sousedů a mít kvetoucí zahradu po co nejdelší část roku.

Realizace zahrady probíhá postupně. Klienti mají malé děti, proto část zahrady chtějí využívat jako hřiště nebo úložný prostor pro dříví. Tyto části zahrady tedy na svou konečnou podobu teprve čekají.