Zahrada v Polabí

Přáním klientů bylo vytvořit zahradu nenáročnou na údržbu. Jejich hlavním přáním bylo odclonit prostor od cesty a současně zachovat výhled    do sousedních výběhů pro koně. 

Prostor je řešen co nejjednodušeji. Pro snazší údržbu je část zahrady osázena květnatou loukou. Navržené dřeviny respektují charakter okolí zahrady. Zahrada na svou realizaci teprve čeká.